Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Echtemmeloord.nl

Inloggen of inschrijven

Alex Schoonveld
12 september 2017

Oprichting Stichting (H)Echt Emmeloord een feit!

Op maandag 11 september j.l om 13.30 uur werden de documenten getekend voor de oprichting van Stichting (H)Echt Emmeloord. In bijzijn van Wietse de Boer en Gerdien Kramer van Carrefour, wethouder Andries Poppe, Ingrid Blom van IGW, mr. Joke Schippers-Schrijvers van Notaris kantoor Prummel en de drie nieuwe bestuursleden van stichting (H)Echt Emmeloord; Ilse Gnodde, Regina Vroegop en Alex Schoonveld werd de oprichting officieel een feit. 

De stichting heeft ten doel het bevorderen van ontmoetingen en het zichtbaar maken van lokale initiatieven en capaciteiten in (de diverse wijken in)Emmeloord, alsmede het vergroten van onderlinge betrokkenheid en verbindingen, waardoor de hulpvragers en hulpbieders aan elkaar kunnen worden verbonden, met als uiteindelijke doel het inzichtelijk maken van aanbod naar behoefte en het tegengaan van eenzaamheid en isolement, alsmede het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Om dit te realiseren hebben we de website onze online dorpsplein www.echtemmeloord.nl in het leven geroepen. Iedere inwoner van Emmeloord kan zich daar aanmelden om daar zijn hulpvraag of activiteiten online te zetten, zodat iedereen hiervan weet en kan reageren door hulp aan te bieden of deel te nemen aan deze activiteiten.  

Voor meer informatie verwijzen we naar onze site www.echtemmeloord.nl. U kunt ook een mailtje sturen naar info@echtemmeloord.nl