Echtemmeloord.nl

Inloggen of inschrijven

Stichting (H)EchtEmmeloord


Onze stichting heeft ten doel het stimuleren van ontmoetingen tussen buurtbewoners. Verder willen wij lokale initiatieven en mogelijkheden in Emmeloord zichtbaar maken. 

Ons uiteindelijke doel is de eenzaamheid in Emmeloord boven water te krijgen om dan samen met buurtverbinders hier daadwerkelijk wat aan te doen. 


De stichting hoopt haar doel te realiseren: 

  • door het opzetten van een online 'dorpsplein' (echtemmeloord.nl) waar buurtbewoners, organisaties en bedrijven elkaar kunnen leren kennen;
  • door middel van het verstrekken van informatie aan een zo breed mogelijk publiek via n onder andere nieuwsbrieven en overzichten;
  • door het verzamelen van informatie en aanbod op de website;
  • door reclame-uitingen;
  • door het verbinden van de diverse wijkplatformen in Emmeloord en dan gezamenlijk naar buiten te treden. 


afschrift akte van oprichting Stichting (H)echt Emmeloord.pdf

kvk uittreksel Stichting (H)echt Emmeloord.pdf