Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Echtemmeloord.nl

Inloggen of inschrijven

Alex
17 september 2018

Gezamenlijke gemeentetuin, Vrijheidsplaat (2018)Verteld door Janny Bremer

Via wijkbeheer ben ik gevraagd om iets te vertellen over ons succesvolle bewonersproject. Deze tuin is ontstaan omdat een buurtgenoot in de krant las over de omvormingsplannen van de gemeente. Grasveld was het plan. 

Omdat wij als buurt bang waren voor een groot hondenuitlaat veld, hebben we contact gezocht met de gemeente. Het werd duidelijk dat we mee mochten denken over de aanplant als we ook bereid waren om het onderhoud zelf op ons te nemen. Na een klein buurtonderzoek bij de buren, die direct wonen aan de gemeentetuin, werd duidelijk dat er voldoende draagkracht was om de tuin anders in te delen en gezamenlijk te onderhouden.

Het ontwerp hebben we zelf bedacht, geholpen dooreen familielid van een buurvrouw. De samenwerkingen communicatie met de gemeente is goed verlopen,en loopt nog steeds goed. Nu hebben we een vastcontactpersoon van wijkbeheer. Hij denkt met ons mee, geeft advies en zorgt er bijvoorbeeld voor dat we bij de grote snoei gebruik mogen maken van de kar van wijkbeheer, zodat we het groenafval direct kunnen afvoeren. Ondertussen gaat onze tuin het 3e bloei jaar in. In maart starten we gezamenlijk met snoeien en onkruid wieden, jong en oud. In de pauze koffie,koek en bijpraten. We hebben een onderhoudsschema voor het jaar. Dat betekent dat elk gezin gemiddeld 1x per jaar het onderhoud doet.We werken in tweetallen, met de afspraak dat wanneer je de buren bezig ziet, je meehelpt als je ook tijd en energie hebt. Immers, vele handen maken licht werk.Nu de planten goed groeien valt het onderhoud mee.In het begin was het veel onkruid wieden, maar nu is het vooral genieten. We krijgen veel complimenten, het zorgt voor buurtcontact en praatjes op straat, omdat voorbijgangers ook meegenieten.